Animacja laserowa

Animacja laserowa (graphic show) – to wyświetlane promieniem lasera sekwencje ruchomych obrazów, które tworzą swego rodzaju film animowany, najczęściej zsynchronizowany z muzyką.

Szybka instalacja systemów laserowych, brak koniczności justowania i stosowania zmiennych obiektywów sprawia, że graficzne pokazy laserowe mają zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność pokazania jakieś bajki lub historii w miejscu i o wymiarach niedostępnych dla projekcji video.
Animacja laserowa może być wyświetlana na elewacji budynku, szpalerze drzew, stoku narciarskim lub specjalnych wielkogabarytowych ekranach laserowych.


Video: