Pokaz przestrzenny

Pokaz przestrzenny (tzw. beam show) – to widowisko laserowe polegające na tworzeniu przez promień lasera płaszczyzn i figur 3D w przestrzeni.

Dla pokazów laserowych przestrzennych zalecane jest ograniczenie światła otaczającego do minimum tak, aby ono nie zakłócało widowiska laserowego.

W celu spotęgowania widoczności promieni laserowych konieczny jest dym, para, mgła, deszcz, śnieg lub inny czynnik rozpraszający światło. Do tworzenia mgły i dymu używamy specjalne wielkogabarytowe wytwornice, które pozwalają zadymić duże przestrzenie, nawet stadion piłkarski, w ciągu zaledwie kilku minut.

Laserowe pokazy przestrzenne to nieodłączny element każdego atrakcyjnego widowiska, począwszy od imprez klubowych lub firmowych aż po duże imprezy na otwartym powietrzu.